top of page
Tekenen en wonderen

In onze bediening zijn het wandelen in de gaven van de Geest, bewegen in de kracht van God en de overdracht en aanwakkering van geestelijke gaven erg essentieel.

Als moderne christenen in een gebroken wereld zijn de gaven van de Geest en de kracht van God onmisbaar bij de verkondiging van het evangelie.

Jezus zegt niet voor niks in Handelingen 1 vers 8:

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de wereld.”

Daarbij schrijft Paulus in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5:

“De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.”

God is op een enorm krachtige manier werkzaam in Nederland, Malawi en Mozambique. Mensen zijn genezen van verschillende ziektes: blinden zien, lammen lopen en velen zijn bevrijd! God werkt vurig door tekenen en wonderen, waaronder in Malawi waar vele moslims zich hebben bekeerd.

bottom of page