top of page
Meer over ons

"Zodra je ontvangt, geef je het weer door!"

Mission Training wordt geleid door pastors Wenzel en Sharon Beukes van de New Testament Church IJsselstein City. Na negen jaar van praktische ervaring op het zendingsveld in onder andere Zuid-Afrika, India, Malawi en Mozambique onder armen, daklozen en verslaafden begon het tweetal als pastors in Nederland om de lokale kerk actief te trainen in bidden voor de zieken, bevrijding, de overdracht van gaven en de doop in de Heilige geest.

Wenzel groeide op in Zuid-Afrika en werkte daar in Pretoria als zendeling onder daklozen, straatkinderen en prostituees. Zijn vrouw Sharon Beukes groeide op in Nederland en leerde Wenzel kennen op het Zuid-Afrikaanse zendingsveld. Wenzel en Sharon hebben in 2010 het House of The Goods News of Jesus Christ (HJC) opgezet. Deze zendingsorganisatie heeft een discipelschapshuis met een prachtige citrus-boerderij in Pretoria.
Vanuit de citrus-boerderij deden zij samen zendingswerk onder de armen in de sloppenwijken van Pretoria. In hun huis vingen zij vrouwen en kinderen op in nood. In 2014 begonnen ze vanuit House of The Good News of Jesus Christ ook een project met weeskinderen in Malawi.
In 2015 gaven Wenzel en Sharon gehoor aan Gods roep om naar Nederland te komen, waar zij in 2016 begonnen als pastors van pinkstergemeenschap New Testament Church IJsselstein City. Hier begon de Heilige Geest een krachtig werk met genezingen, tekenen en wonderen. In datzelfde jaar werd ook de eerste New Testament Church in Malawi gesticht en inmiddels zijn er negen anderen opgericht verspreid over Malawi en Mozambique.

Pastors Wenzel en Sharon Beukes geloven sterk in het opbouwen van de lokale kerk door middel van de gaven van de geest. Een belangrijk onderdeel van hun bediening is de overdracht van gaven van de Heilige Geest door handoplegging.

Wenzel Beukes: “De gaven van de Geest en het doorgeven hiervan, zijn onmisbaar voor de kerk. Wanneer je het hebt ontvangen, geef je het weer door.”
 

bottom of page